A sátánizmusról 2.

2010. november 29., 12:28

Véráldozatok

Nos, ez az a szó, ami erőteljes visszatetszést, sőt mi több, undort kelt az emberek többségében. Gondolom, te is azokra a bizonyos klasszikus véráldozatokra gondolsz: temetők, elhagyatott helyek, sötétség, lesújtó korbácsok vagy holdfényben csillanó penge és… rengeteg vér?

FELEJTSD EL! Felejtsd el mindörökre ezt a hülyeséget, amit a társadalom és a családod az agyadba vésett.  A SÁTÁNIZMUS NEM ERRŐL SZÓL!

Egy személy feláldozása egyenlő az önkényes gyilkossággal, ami a sátánizmus egyik főbűne.  Véráldozat csak akkor fordulhat elő, ha a sátánista a rítus folyamán ÖNMAGÁT áldozza fel egy magasabb mágikus cél érdekében. Hasonló szabály vonatkozik az állatáldozatokra is. A SÁTÁNI RÍTUSBAN SZIGORÚAN TILOS CSECSEMŐT VAGY ÁLLATOT FELÁLDOZNI VAGY BÁNTALMAZNI SEM A VARÁZSLÁS SEGÍTÉSÉRE, SEM PEDIG MÁS CÉLBÓL!!! HA A MÁGUS VÉRÁLDOZATTAL AKARJA ERŐSEBBÉ TENNI A VARÁZSLATOT, AZT KIZÁRÓLAG CSAK A SAJÁT VÉRÉNEK ÁLDOZATA RÉVÉN TEHETI MEG.

“Szimbolikus emberáldozat”

Ez nem azt jelenti, hogy valakinek bármilyen módon kárt okozhatsz a rítus során. (A személy nem is vehet részt a rítuson) Mindössze annyit jelent ez, hogy a szertartás során átkot bocsátanak egy személyre, esetleg elpusztítanak egy TÁRGYAT, ami őt jelképezi. Ez lehet egy róla mintázott baba vagy egy (fény)kép.

A sátánizmus jelképei

A Sátán Egyházának jelképe a Baphomet pecsét, mely két koncentrikus körből és a beléjük rajzolt lefele fordított pentagrammából tevődik össze. A pentagrammában egy kecskefej áll, mely egyaránt utal a kereszténység ördögeire és a görög mitológiára. A két kör között szerepel a Leviathán név, de ennek semmi köze az ördögimádáshoz!

A szimbólum részei kiegészítik és erősítik egymást. A lefele mutató pentagramma és a kosfej egyszerre fejezi ki az egyházakkal való szembenállást és az élet élvezetét. Másfelől pedig az okkulthoz való vonzódásra utal. Míg a felfelé mutató pentagramma a szellemi magasságok iránti vágyat (vagy inkább szellemi vágyálmokat?) képviseli, addig fordított párja kifejezi az érzéki örömök előtérbe helyezését a sátánizmuson belül. A kecskefej a démoni utalás mellett utal az ógörög mitológia szatírjaira is, akik az érzéki élet megszemélyesítői.

666 vagy 9?

A köztudatban a Jelenések könyve nyomán a Sátán, egyesek szerint pedig a Fenevad vagy Antikrisztus száma a 666. Ez teljesen emberi kitaláció. A sátánisták szerint azonban a 9, mert ez az ego száma, és mint tudjuk, a Sátán nem egy külső erő vagy hatalom, nevezd bárhogy, hanem a kifejlett ént jelképezi, azt a lényt, aki önmaga erejéből él és nincs szüksége megváltásra. Miért a 9? Mert a 9 az ego száma, és bármely számmal szorozva mindig önmagához tér vissza, a számjegyeket összeadva.

A név, mint sátánizmus

A sátán szó héber eredetű, a név ellenfelet és vádlót jelent. A zsidó/ keresztény és iszlám kultúrában, mitológiában jelenik meg, mint “isten” ellenfele. (Izmus= elv, tan. Tehát a sátánizmus nagyjából sátáni (elv)tant jelent.)

A sátánisták NEM IMÁDJÁK  a bibliai Sátánt! Szemben állnak minden, a Jobb Kéz Útját követő vallással, különösképp a kereszténységgel és hasonló monoteista vallásokkal. Ezért használják nyíltan a Sátán nevét.

Ezen kívül a név szoros összefüggésbe került az okkult tudományokkal (inkvizíció, boszorkányüldözés), így jelzi, hogy a sátánizmus ERŐSEN KÖTŐDIK AZ OKKULTHOZ, A MÁGIÁHOZ.

A választásnak viszont még egy oka van: a keresztény kultúrában nevelkedettek előtt a sátán szó kiejtése visszatetszést, sőt félelmet is kelthet. Így a név már önmagában is kulcs a megértéshez.

Miért nem humanizmus?

LaVey a Sátáni Bibliában kifejti, miért nem hívják egyszerűen humanizmusnak (vagy egoizmusnak), hiszen az egyén fontosságát hangsúlyozza mindkettő (bár előbbi emberbarátiságot jelent) A humanizmus nem vallás, míg a sátánizmus rendelkezik dogmatikával és rítussal. A dogma szükséges ahhoz, hogy az egyén érzelmileg is elfogadhassa azt, amit észérvek alapján elfogadott.

Reklámok