Kagiri Ushumgal (fordítási részlet)

Kezdetben a sötétség uralkodott és a Káosz volt minden.
Tiamat, a Káosz anyja, Absuval, a mélységek atyjával együtt uralkodott az örök sötétség és a tökéletes csend fölött.
Tiamat és Absu együtt formálták az ősi Káosz-óceánt. Absu édes vize keveredett Tiamat sós vizével, mikor ők együtt álmodták sötét álmaikat. De a kettő ősi álma alatt a sötétségből a Káosszal összeegyeztethetetlen tisztátalan energiák kezdtek formálódni a sötétségben.
A Káosz Anyjának és a Mélységek Apjának sötét mélyálmokból való felébredése nélkül a tisztátalan energiák egyre csak nőttek és aljas lázadó istenségek kezdtek feltűnnni. A káoszellenes erők formát öltöttek és értéktelen fattyú-istenek manifesztálták a hamis fényt.
Ezek között az új istenségek között az Enki nevezetű volt a legerősebb.
Enki vált a fattyú és értéktelen istenségek uralkodójává és királyává.
És a tökéletes csend és éj nem volt többé tökéletes, mert tönkretették a fattyak.
Gyűlöletteli szemeikkel látták, milyen ocsmány fattyak formálódtak meg.
Absu, a Mélységek apja felébredt mély álmából és haragra gerjedt. Tiamat a Káosz Anyja is felébredt és megtelt utálattal.
Undorodva néztek végig az új isteneken. Ez lehangolta Tiamatot és Absu megtelt bosszúvággyal.
Egura a Mélység fekete vize el tudta hallgattatni a nyomorúlt új istenek vidám nevetését. A mélységek köde el tudta rejteni az új istenek jelenlétét.
A viselkedésük iszonyatossá vált a Mélységek apjának, és Absu tombolt, gyűlölettel telt meg.
Haragjában a Káosz-sárkány Tiamathoz fordult és mondta:
“A fattyú istenek tettei visszataszítóak nekem,mivel már nem látok semmi nyugalmat sem alvást a sötétségben. Megsemmisítem és tönkre fogom tenni a tetteiket, hogy a Káosz tisztaságát visszahelyezhessük, hogy még egyszer tudjunk álmodni a legsötétebb álmainkat.”
Amikor Tiamat meghallotta ezeket a szavakat megtelt örömmel és így kiáltott férjének:
“Semmisítsd meg őket, akik az álmaimból teremtettek, mivel a tetteik ellenszenvesek nekem. Irtsd ki ezeket a lázadó isteneket, hitvesem, és megint álmodni fogsz az én ölelésemben hatalmas sötét álmokat.”
Amikor Absu hallotta ezt, az arca fellángolt abból a gonoszságból, amire a fattyú istenekre, a saját undorító ivadékaira gondolt. Amikor az új istenek látták apjuk körül a gyűlölet fényudvarát, megteltek rettegéssel. A fattyak Enkihez, királyukhoz menekültek és elmondták neki:
“A Mélység készen áll a háborúra és a mindenható Káosz-sárkány előadja a bosszúja átkát.”
Enki hallotta ezt és megtelt félelemmel, de ő volt a leggyávább közülük, ezt mondta szolgáinak:
“Mérgezzük meg a Mélységek vizeit és ha a Mélységek ereje a sötétségben fekszik, akkor vigyük fényünket a sötétségbe, amely megvakíthatja apánkat, Absut, egyesítsük erőinket, és így pusztítsuk el őt. Absu büszke és nem száőmít gyávaságra. Engedd meg nekünk, hogy lesből támadhassuk meg őt, és mágiánkkal lesüllyesszük a halál vizébe, így ő őrökké a halál álmait álmodhatja.”
Absu, a Mélységek Atyja felébredt álmából és felkészítette magát a csatára, de a gyáva istenek hamis fényükkel megvakították őt és megmérgezték a vizét. Megtámadták és halál-álomba küldték. A felháborító fattyú isteneket örömmel töltötte el, és tiszta eksztázisban közösültek azért hogy új életet hozzanak létre. Így a fény istenei megünnepelték csalóka győzelmüket, és a gyáva Enki, a fattyak királya így szólt hozzájuk:
“Építsünk egy templomot, és megszentségtelenítve halott apánk nevét, nevezzük el Absunak. Hozzunk létre töb életet ebben a templomban, a Káoszt ellesúlyozandó.”
Mikor a többi isten hallotta ezt, utálatos örömmel töltötte el őket. Azon a földön, ahol gyáva módon legyőzték Absut, építettek egy templomot. Hogy meggyalázzák a Káoszt, elnevezték Absunak.
Az Absuról elnevezett templomban Enki a szennyes kurvájával, Damkinával közösült. Absu templomában fogant meg a fiuk, Marduk. A szajha Damkina méhéből született meg Marduk,  és a fény istenei elárasztották őt ajándékaikkal. Az összes fattyú isten odaadta az erejét neki. Marduk a legerőteljesebbé vált közöttük, éppolyan gyáva, mint csaló apja, Enki.
A hatalmas Tiamat, a Káosz Anyja, Tiamat anya, a Káosz sárkány felébredve álmából gyűlölettel és haraggal telt meg, és kísértő üvöltése széthangzott a mélységen és sötéten át. Tiamat sikításait hallották Nar Mattaruban, és a sikításai olyanok voltak, mint egy vihar miközben megkorbácsoltak minden lelket őt kivéve, aki Da-Ra-Es Ku-Kuga Bar Shegben maradt.
Kint, Da-Ra-Es Ku-Kuga Bar-Sheglegsötétebb barlangkaiból a bosszú szelleme megközelítette Tiamatot és szól t hozzá:
“A hitvesedet megölték a gyáva fattyú istenek, Absut megölték az utálatos fattyú istenek. Csaló útjaikáltal  megölték az apánkat, és a mocskuk megszentségtelenítette a Káosz sötétségét. Toroljuk meg a szeretett apánkat, ó, Káosz Anyja, bosszuljuk meg a halálát, ó hatalmas Sárkány!”
Amikor Tiamat hallotta ezt a beszédet, ez elégedett lett, és kiáltott a sötétségben:
“A bosszú ideje közel van! Az utálat szelei tombolni fognak és a rombolás tüze el fog égetni minden életet! A bosszú szelleme a bánat álmából ébresztett fel engem és most meg fogjuk torolni Absu halálát!”
A varázslatával Tiamat előhozta az élő sötétséget. A gonoszság démonai és a Káosz istenei megidéztettek és mindannyian összegyűltek a Sárkány trónja alatt. Haragban félbeszakítás nélkül esküdtek össze miközben várták a csatát. Dühben és haragban tartottak egy tanácsot hogy tervezzék meg a közelgő háborút. Tiamat, aki haraggal telt, mágiájával előadta az ősi konjurációt, és varázslatával előhozta Huburt, a főpapnőjét. Hubur, démonok teremtője. Hubur Tiamat haraggal teli árnyéka.
Tiamat beszélt Huburhoz:
“Hozd létre a bosszú légióit, a zavar démonait, teremtsd meg a rombolás isteneit, értem, Tiamatért, a Káosz istenei közül a legősibbért és legerősebbért, követeld az új istenek vérét áldozatként! Hozz létre a Káosz-harcosokból több sereget, akik meg fogják torolni Absu halálát. Teremtsd meg a Káosz bosszúállóit, hűséges Huburom és torold meg a Sárkány gyötrelmét.”
Hubur meghajolt a Sárkány trónja előtt és fekete mágiájával sárkány szörnyeket hozott létre éles és irgalmatlan agyarakkal. Vér helyett oldódó méreggel töltötte meg a vénáikat. A harag óriási sárkányait hatalommal és félelemmel ruházta fel. Megengedte nekik, hogy viseljék a terror auráját és istenné tette őket, hogy azokat, akiknek szándékukban állt ártani nekik, megsemmisítsék. Hubur sorba állította a Hydrát, a tomboló sárkányt, és Lahamut, a nagy oroszlánt, a dühöngő vadászkutyát és a skorpióembert. Nagyszerű vihardémonok, a halember és a sárkányok mindannyian hordozták a könyörtelen fegyvereket a csata félelme nélkül. Tizenegy haraggal teli Káosz-isten, akinek a fajtájával előállt. És mikor mindent előkészítettek, Hubur letérdelt, a Nagy Sárkány, Tiamat előtt.
Tiamat, a megszemélyesített Őskáosz gyűlöletteli hanggal kiáltott Huburnak:
“Hubur, saját árnyékom és hűséges papnőm, elégedett vagyok azzal, amit teremtettél, de ki fogja teljes győzelemre vezetni a Tizenegyet és ki hozza el áldozatként a fattyú istenek szétszakított lelkeit?”
Amikor Hubur hallotta a Káosz Sárkány kérdését, fekete mágiájával előhozta a hitvesét. Előhívta a Káosz hatalmas hercegét, a háború urát, Kingut. Tiamat trónja előtt magasztalta Kingut. És Tiamat nevében Hubur Kingut választotta a sereg vezetésére.
Reklámok

Ma nagyon fontos nap van

Ismét eltelt egy év és valakinek megint születésnapja van. Szerintem méltó rá, hogy megünnepeljük mindannyian.

A Dissection lassan 9 éve elhunyt énekese és alapítója ma lenne kereken 40 éves.
Ezzel a poszttal és hatalmas káoszviharral kívánok NEKI boldog fekete születésnapot.
Éljen a Káosz, éljen a Sötét Láng, éljenek a jötunok, éljen a Dissection, éljen és uralkodjon RIETAS a Káosz földjén örökké!!!!!!

Soha nem felejtünk el!!!!

Más blogjaim

Itt láthatjátok a másik oldalakon lévő blogjaim listáját:

http://idunlilithblogja.blogspot.hu/ (a fő blogom a worpress mellett)

http://www.pinterest.com/idunlilith999/

http://moblog.net/IdunLilith/

http://www.stumbleupon.com/stumbler/idunlilithwotans (már régóta nem használom, de azért van)

https://twitter.com/idunlilith999 (twitterem)

https://www.facebook.com/WeLoveBlackMetal (tribute site for BM)

+egy kis meglepetés:

http://r.weavesilk.com/?v=4&id=agu10q5bb46

 

Régen voltam itt

Már megint eltelt egy jó pár hónap, hogy nem írtam ide, elhanyagoltam ezt a blogot, pedig ez is része a létemnek.  Volt Facebook, Tumblr, Google+, néha Twitter is, de WordPress az sajnos nem 😦 Viszont ma újra elkezdtem írni a Bloggeren is, totális kockaság már amit művelek. 😀 Mostanában csak délután és estefelé van időm, mert dolgozom, és a délután mint mindenki tudja, hamar átvált estébe, az este meg a következő reggelbe 😦 Nincs sok időm 😦

Amióta nem írtam ide, azóta több száz fotót készítettem, van egy-két érdemes video is, amit közre lehet adni, meg zenék, amiket szeretek… Szóval a zene: mostanában inkább doom metal megy nálam, majd azokból is közreadok egy-két dalt, mit szeretek, mik a kedvenceim.

Aztán azért igyekszem egy kicsit többet itt lenni, írogatni, miegymás.

Végre elmúlt egy k*rva rossz nap…

Tegnap volt egy szomorú évforduló: Euronymoust, a Mayhem volt alapítóját frontemberét, valamint gitárosát 20 éve ölte meg egy ámokfutó, Tolkien-fantáziavilágban élő őrült fanatikus. Megölte azt az embert, aki támogatta, a szárnyai alá vette és odavolt a zenéjéért. A régi tagnak, Manheimnek most már joggal mondva nem tetszett az a fura alak, és még ez a legszebb kifejezés, amit használni lehet rá.

1993 aug. 9-én késő este ez az őrült elindult egy másik nyomoronc idiótával, hogy másnap hajnalban lekaszáljon egy csodálatos sötét virágszálat, akit Euronymousnak hívtak. Képes volt több, mint 500km-t utazni csak azért, hogy a kezébe nyomjon egy rohadt szerződést és csak annyit mondjon korábbi pártfogójának, hogy: “Bassza meg!” Mindössze ezért? Igen, ez volt az ő állítása, de a dolgok azonban másképp alakultak.

1993 aug.10-e volt, hajnal, Euro nyilván aludt még, amíg meg nem szólalt a csengő. A Sötét herceg felébredt, megkérdezte, ki az, majd miután az illető azonosította magát, kérte, hogy később jöjjön vissza, mert még aludni akar. Egyértelmű. Nyilván nincs az embernek kora hajnalban, napkelte előtt mindenféle hülye szerződésekről meg egyéb marhaságokról diskurálni, főleg, mikor még azt se tudja, hogy hány óra pontosan. De ez a látogatóinak nem volt elég, tovább erősködtek, és végül -sajnos!- sikerült bejutniuk.

Nem voltam ott, csak a híreket olvastam, meg az áruló rohadék blogját. De aki jobban meg akarja érteni a történteket -nyilván senki se volt ott-, annak el kell kezdenie gondolkozni: aug. 10-én mi a jó francnak kesztyű? http://burzum.gportal.hu/gindex.php?pg=13730159 

(itt van az oldal, ha érdekel olvasd el, de garantálom, hogy felfordul a gyomrod attól a sok gyalázkodástól és hazugságtól, de mint mondják, sokkal jobb megismerni az ellenséget…)

Szóval, ha értelmesen gondolkodsz, akkor sejted, mi volt: ez egy közönséges előre eltervezett gyilkosság volt, csak azért, mert egyszerűen utálta a Sötét Királyt. Azért gyűlölte, mert

1. Euronymous nem volt egészen európai (mongoloid vonásokkal rendelkezett, ahogy azt a képein láthatod és nagyon kérlek, ne használd rá azt a bizonyos régi kifejezést, amelyet csak az Őiránta érzett tiszteletem jeléül nem írok le, jó? Hivatalosan SZÁMI  a megnevezése, mert a korábbi egy közönséges gúnynév, melynek jelentése: rongyos csavargó kb.)

2. Euronymous kommunista (baloldali) volt, korábban a Rod Ungdom nevű kommunista szervezet tagja, de egy idő után kilépett. (Mivel nem politikai oldal, nem fogom leírni az egészet, miért), vikernes (igen, szándékosan írtam kisbetűvel a nevét, mintha közönséges használati tárgy lenne, mert egy ilyen ember nem érdemli meg azt, hogy nevét a tulajdonnév szabályai szerint írják) meg jobboldali. Ez gondolom, elég.

Hihetetlen őrület, miket ki nem talál ez az ember: Euro el akarta kábítani, majd megkötözni, kihurcolni egy erdőbe és halálra kínozni, miközben mindezt videóra veszi? Nem erős egy kicsit ez? Hol van bármiféle bizonyíték erre? Ja, a “barátok”, mint hellhammer vagy snorre ruch? Olyan emberek, akik mindvégig Euronymous ellen voltak, csak a szemébe nyaliztak, a hátuk mögött meg szőtték aljas tervüket és miközben mindenki tudott a dologról, hogy vikernes mit tervez, senki nem tett semmit? Mindenki tudta, milyen véleménnyel van Róla, meg mennyire gyűlöli, mégsem mozdult senki? Rohadék snorre egyébként egy interjúban nagyképűen kijelentette, hogy “leszartam Øysteint”, csodálatos, ugye? Vagy ti is ilyen “barátokat” akartok? Azért a hírnév ennek a hellhammer nevezetű fazonnak is jól jött ugye, mikor Euronymous mindössze 5 perc után bevette a bandájába, miután meghallgatta a dobjátékát? GONDOLKODJATOK MÁR!!!

Most már “mindegy”, sajnos a két rohadék bejutott. 😦 snorre állítólag nem csinált semmit és ezért a “semmiért” 8 évet vertek rá. Azonban a másik rohadék 23 késszúrással valóságos mészárlást végzett: 5 a nyakba, 16 a hátba és vállakba, valamint 2 (!) a fejbe. Minden csupa vér lett, még Satyrnak is van egy burzum lemez a birtokában, amin rajta van Euronymous vére, az Aske, azaz hamu nevű lemez.

Namármost, ha valakit egyszer megszúrok egy mindössze 8 cm-es kiskéssel, az nem vérzi össze az egész lépcsőházat meg a lakás egy részét annyira, hogy még a lemezre is jut a véréből.Az meg nyilvánvaló, hogy Euro kést akart rántani. Miért, te nem azt tetted volna? A történet elég zavarosnak tűnik: egyszer megszúrja, majd még párszor a menekülő, fegyvertelen, sokkos állapotban lévő áldozatot, majd ettől az egész felsőteste, az arcát kivéve csupa vér lesz? nem fura ez egy kicsit? És ráadásul zsebkéssel?

Én nem szívesen nézném meg a hallottszemléről készült képeket, mert pár napig biztosan nem térnék magamhoz 😦 de ez a történet akkor is furcsa. A csontvázat meg annál inkább nem, talán ott halnék meg azon nyomban 😥

Tegnap az emlékezés és a gyász jegyében telt. Véráldozat is volt részemről, csak pár csepp, de remélem eljutott az üzenetem a herceghez. Most itt szünet, holnap majd bővítés.

HAIL EURONYMOUS!

Hosszú távollét és a visszatérés

Elég hosszú ideje, 2012 nov. 22-e óta nem írtam ezt a blogot. Nem azért, mert féltem a ttól a híres-neves világvégétől (LOL) csak egyszerűen lefoglalt a sok facebook meg a többi. A myspace oldalam nemrég megszűnt, mivel egyáltalán nem szimpatizálok az új kinézettel, ami SZVSZ egyenesen szar, már bocsánat a készítőknek, de nekem nagyon nem jön be.

Jelentős események, évfordulók:

2012.12.21: elmarad a világvége

2012.12.25: megérem a 28. évemet

2013.01.04: Peter Steele ezen a napon lenne 51 éves 😦

2013.01.16: Dead, a Mayhem énekese 44 éves lenne 😦

2013.01.31: Jeff Hanneman a Slayer frontembere és elsőszámú alapítója, valamint vezető gitárosa és fő zeneszerzője ezen a napon lett 49 éves, de a 2011 januárjában a jobb karját ért pókcsípés miatt kénytelen lábadozni még mindig 😦  karját kis híján elveszítette, de hála a gyors orvosi segítségnek erre szerencsére nem került sor. Jeffet mesterséges kómában tartották néhány napig. 😦

2013.03.22: Euronymous 45. születésnapja (lenne) 😦

2013.04.08: Dead ezen a napon lövi agyon magát a norvégiai Krakstadban lévő erdei házban 😦 RiT!

2013.04.14: Peter Steele halálának 3. évfordulója 😦 A szomorú eseményre vettem egy zöld rövid ujjú pólót és majdnem elbőgtem magam a boltban, ahol vettem (reklám miatt nem írom ki az üzlet nevét)

2013.05.02: Jeff Hanneman meghal 😦 A halál okaként először májkárosodást, majd a sok “okos” vélemény szerint alkohol okozta májzsugorodást állapítanak meg 1 héttel később, máj. 9-én. Arra viszont senki nem gondol, hogy kb. 30 évig Jeffnek egyáltalán nem volt problémája a sörivással és csak az utolsó 2 évben robbant le teljesen a méreg és a gyógyszerek miatt, amit belediktáltak a fertőzés elkergetésére valamint a további terjedés megakadályozására. Csak ráütnek a hasukra és megállapítják, hogy Jeff az életen át tartó alkoholfogyasztás miatt huny el. Többen még azt is rebesgetik, hogy alkoholista volt, ami SZVSZ  szerint oltári nagy baromság, mivel Ő nem itta meg se a gyerekpezsgőt, se a sósborszeszt, hogy piához jusson és nem vert agyon senkit sem a kórházban, ahol tudtommal nem éppen H. sört öntenek az infúzióba. Úgyhogy az “értelmes” véleményekről ennyit. Nyugodj békében Jeff!

2013.05.29: újra elkezdek dolgozni (nem mondom meg, hol), első munkanap. Egyelőre 6 órában.

2013.06.28: Jon Nödtveidt ezen a napon lenne 38 éves :((( (2006.08.13-án követett el öngyilkosságot a svédországi Hasselby-ben található otthonában) Reign in Chaos!

2013.07.19: 8 órában folytatom tovább.

2013.07.21: Most visszatértem.

Ezen túl megpróbálok sűrűbben írni, képeket feltölteni, videókat megosztani, hasonlókat is, mint az előzőleg feltett feketeruhásokról és miegymásról szóló műsorok, zenei videók stb.

Régen voltam itt

Most nézem a blogomat, március volt az utolsó hónap, amikor itt bejegyzést tettem. Kevés így is az iromány, de nem volt túlzott kedvem írogatni. Azonban van sok jó képem, amit mindenkivel meg akarok osztani. Jó szórakozást hozzá!

Angol és Német nyelvtanulás

kedd, december 20, 2011

Most aztán jó nagy fába vágtam a fejszém, mert elterveztem, hogy már csakazértis meg kell tanulnom angolul és németül, így az estém jó része erre megy majd el. Őszintén szeretem ezt a két nyelvet, az angolt a könnyedsége miatt, míg a németet (bár elég nehéz nyelv) az érdekes kiejtés módjáért. Én is raccsoltam mindig még most is, bár már nem annyira feltűnően XD

Most is épp egy német nyelvű podcastet hallgatok, Deutsche im Alltag (Német egész nap – ha jól fordítottam), hogy belevésődjön vagy egyenesen beleégjen az agyamba a kiejtés meg mindenmás. Így sokkal könnyebb tanulni. Hoztam is egy könyvet a könyvtárból, az a címe: A germán nyelvek, majd elolvasom, ha lesz idő rá. Tényleg bele kell húznom a tanulásba, mert idegennyelv nélkül NEM LEHET  boldogulni a mai világban, főként, hogy a magyar elég szarul terjedt el, nagyon kevesen beszélik. talán 20 millióan az egész világon, ez szemben az angol immár több, mint 2 milliárdjával szemben lószar XD

Nyelvek

Bár ez a wikis táblázat elég réginek számít, azóta sok minden változott, azért érdemes belenézni, hogy anno milyen módon állt ez a nyelv-kérdés.

Német_nyelv

 

Angol elterjedtsége

Német elterjedtsége

Látszik is a különbség rendesen. Az angol jóval elterjedtebb, ennek egyik oka a nyelv könnyedsége.

Találtam is egy listát a germán nyelvekről:
Itt meg az elterjedtsége:
Ez csak egy kis ízelítő volt, a listát a végtelenségig lehetne folytatni, de mivel kissé unalmas lenne, így nem teszem.
Ehelyett inkább idézek az Eddából valamit természetesen németül:
“Ich weiß, daß ich hing am windigen Baum
Neun lange Nächte,
Vom Speer verwundet, dem Odin geweiht,
Mir selber ich selbst,
Am Ast des Baums, dem man nicht ansehn kann
Aus welcher Wurzel er sproß.
 Sie boten mir nicht Brot noch Met;
Da neigt ich mich nieder
Auf Runen sinnend, lernte sie seufzend:
Endlich fiel ich zur Erde.”
Jöjjön akkor angolul is:

“I ween that I hung | on the windy tree,
Hung there for nights full nine;
With the spear I was wounded, | and offered I was
To Othin, myself to myself,
On the tree that none | may ever know
What root beneath it runs.
None made me happy | with loaf or horn,
And there below I looked;
I took up the runes, | shrieking I took them,
And forthwith back I fell.”