Until the Chaos takes me…

Régebben volt egy film, amit párszor megnéztem, és ez az Until the light takes us. A korai norvég Black Metal történelemről szólt, interjúkkal, miegymással. De most nem a filmről akarok beszélni. A címet ennek mintájára írtam, a fordítás: amíg a Káosz elvisz engem. (A filmcím fordítása: Amíg a fény elvisz minket)

Van pár kép, amit szívesen megosztanék itt, megint, hiszen nem sokszor látogatom ezt a blogot (szégyelld magad :D) de most megint bejutottam és írok is. Illetve most egyelőre képek jönnek.

eternalchaos

eternalchaos3

redchaos

eternalchaos4

marschaos

eternalchaos5

eternalchaos2

chaosabovemars

martianutgardianchaosforever

eternalhungarianblackmetalchaos

hunbm

Reklámok

Kagiri Ushumgal (fordítási részlet)

Kezdetben a sötétség uralkodott és a Káosz volt minden.
Tiamat, a Káosz anyja, Absuval, a mélységek atyjával együtt uralkodott az örök sötétség és a tökéletes csend fölött.
Tiamat és Absu együtt formálták az ősi Káosz-óceánt. Absu édes vize keveredett Tiamat sós vizével, mikor ők együtt álmodták sötét álmaikat. De a kettő ősi álma alatt a sötétségből a Káosszal összeegyeztethetetlen tisztátalan energiák kezdtek formálódni a sötétségben.
A Káosz Anyjának és a Mélységek Apjának sötét mélyálmokból való felébredése nélkül a tisztátalan energiák egyre csak nőttek és aljas lázadó istenségek kezdtek feltűnnni. A káoszellenes erők formát öltöttek és értéktelen fattyú-istenek manifesztálták a hamis fényt.
Ezek között az új istenségek között az Enki nevezetű volt a legerősebb.
Enki vált a fattyú és értéktelen istenségek uralkodójává és királyává.
És a tökéletes csend és éj nem volt többé tökéletes, mert tönkretették a fattyak.
Gyűlöletteli szemeikkel látták, milyen ocsmány fattyak formálódtak meg.
Absu, a Mélységek apja felébredt mély álmából és haragra gerjedt. Tiamat a Káosz Anyja is felébredt és megtelt utálattal.
Undorodva néztek végig az új isteneken. Ez lehangolta Tiamatot és Absu megtelt bosszúvággyal.
Egura a Mélység fekete vize el tudta hallgattatni a nyomorúlt új istenek vidám nevetését. A mélységek köde el tudta rejteni az új istenek jelenlétét.
A viselkedésük iszonyatossá vált a Mélységek apjának, és Absu tombolt, gyűlölettel telt meg.
Haragjában a Káosz-sárkány Tiamathoz fordult és mondta:
“A fattyú istenek tettei visszataszítóak nekem,mivel már nem látok semmi nyugalmat sem alvást a sötétségben. Megsemmisítem és tönkre fogom tenni a tetteiket, hogy a Káosz tisztaságát visszahelyezhessük, hogy még egyszer tudjunk álmodni a legsötétebb álmainkat.”
Amikor Tiamat meghallotta ezeket a szavakat megtelt örömmel és így kiáltott férjének:
“Semmisítsd meg őket, akik az álmaimból teremtettek, mivel a tetteik ellenszenvesek nekem. Irtsd ki ezeket a lázadó isteneket, hitvesem, és megint álmodni fogsz az én ölelésemben hatalmas sötét álmokat.”
Amikor Absu hallotta ezt, az arca fellángolt abból a gonoszságból, amire a fattyú istenekre, a saját undorító ivadékaira gondolt. Amikor az új istenek látták apjuk körül a gyűlölet fényudvarát, megteltek rettegéssel. A fattyak Enkihez, királyukhoz menekültek és elmondták neki:
“A Mélység készen áll a háborúra és a mindenható Káosz-sárkány előadja a bosszúja átkát.”
Enki hallotta ezt és megtelt félelemmel, de ő volt a leggyávább közülük, ezt mondta szolgáinak:
“Mérgezzük meg a Mélységek vizeit és ha a Mélységek ereje a sötétségben fekszik, akkor vigyük fényünket a sötétségbe, amely megvakíthatja apánkat, Absut, egyesítsük erőinket, és így pusztítsuk el őt. Absu büszke és nem száőmít gyávaságra. Engedd meg nekünk, hogy lesből támadhassuk meg őt, és mágiánkkal lesüllyesszük a halál vizébe, így ő őrökké a halál álmait álmodhatja.”
Absu, a Mélységek Atyja felébredt álmából és felkészítette magát a csatára, de a gyáva istenek hamis fényükkel megvakították őt és megmérgezték a vizét. Megtámadták és halál-álomba küldték. A felháborító fattyú isteneket örömmel töltötte el, és tiszta eksztázisban közösültek azért hogy új életet hozzanak létre. Így a fény istenei megünnepelték csalóka győzelmüket, és a gyáva Enki, a fattyak királya így szólt hozzájuk:
“Építsünk egy templomot, és megszentségtelenítve halott apánk nevét, nevezzük el Absunak. Hozzunk létre töb életet ebben a templomban, a Káoszt ellesúlyozandó.”
Mikor a többi isten hallotta ezt, utálatos örömmel töltötte el őket. Azon a földön, ahol gyáva módon legyőzték Absut, építettek egy templomot. Hogy meggyalázzák a Káoszt, elnevezték Absunak.
Az Absuról elnevezett templomban Enki a szennyes kurvájával, Damkinával közösült. Absu templomában fogant meg a fiuk, Marduk. A szajha Damkina méhéből született meg Marduk,  és a fény istenei elárasztották őt ajándékaikkal. Az összes fattyú isten odaadta az erejét neki. Marduk a legerőteljesebbé vált közöttük, éppolyan gyáva, mint csaló apja, Enki.
A hatalmas Tiamat, a Káosz Anyja, Tiamat anya, a Káosz sárkány felébredve álmából gyűlölettel és haraggal telt meg, és kísértő üvöltése széthangzott a mélységen és sötéten át. Tiamat sikításait hallották Nar Mattaruban, és a sikításai olyanok voltak, mint egy vihar miközben megkorbácsoltak minden lelket őt kivéve, aki Da-Ra-Es Ku-Kuga Bar Shegben maradt.
Kint, Da-Ra-Es Ku-Kuga Bar-Sheglegsötétebb barlangkaiból a bosszú szelleme megközelítette Tiamatot és szól t hozzá:
“A hitvesedet megölték a gyáva fattyú istenek, Absut megölték az utálatos fattyú istenek. Csaló útjaikáltal  megölték az apánkat, és a mocskuk megszentségtelenítette a Káosz sötétségét. Toroljuk meg a szeretett apánkat, ó, Káosz Anyja, bosszuljuk meg a halálát, ó hatalmas Sárkány!”
Amikor Tiamat hallotta ezt a beszédet, ez elégedett lett, és kiáltott a sötétségben:
“A bosszú ideje közel van! Az utálat szelei tombolni fognak és a rombolás tüze el fog égetni minden életet! A bosszú szelleme a bánat álmából ébresztett fel engem és most meg fogjuk torolni Absu halálát!”
A varázslatával Tiamat előhozta az élő sötétséget. A gonoszság démonai és a Káosz istenei megidéztettek és mindannyian összegyűltek a Sárkány trónja alatt. Haragban félbeszakítás nélkül esküdtek össze miközben várták a csatát. Dühben és haragban tartottak egy tanácsot hogy tervezzék meg a közelgő háborút. Tiamat, aki haraggal telt, mágiájával előadta az ősi konjurációt, és varázslatával előhozta Huburt, a főpapnőjét. Hubur, démonok teremtője. Hubur Tiamat haraggal teli árnyéka.
Tiamat beszélt Huburhoz:
“Hozd létre a bosszú légióit, a zavar démonait, teremtsd meg a rombolás isteneit, értem, Tiamatért, a Káosz istenei közül a legősibbért és legerősebbért, követeld az új istenek vérét áldozatként! Hozz létre a Káosz-harcosokból több sereget, akik meg fogják torolni Absu halálát. Teremtsd meg a Káosz bosszúállóit, hűséges Huburom és torold meg a Sárkány gyötrelmét.”
Hubur meghajolt a Sárkány trónja előtt és fekete mágiájával sárkány szörnyeket hozott létre éles és irgalmatlan agyarakkal. Vér helyett oldódó méreggel töltötte meg a vénáikat. A harag óriási sárkányait hatalommal és félelemmel ruházta fel. Megengedte nekik, hogy viseljék a terror auráját és istenné tette őket, hogy azokat, akiknek szándékukban állt ártani nekik, megsemmisítsék. Hubur sorba állította a Hydrát, a tomboló sárkányt, és Lahamut, a nagy oroszlánt, a dühöngő vadászkutyát és a skorpióembert. Nagyszerű vihardémonok, a halember és a sárkányok mindannyian hordozták a könyörtelen fegyvereket a csata félelme nélkül. Tizenegy haraggal teli Káosz-isten, akinek a fajtájával előállt. És mikor mindent előkészítettek, Hubur letérdelt, a Nagy Sárkány, Tiamat előtt.
Tiamat, a megszemélyesített Őskáosz gyűlöletteli hanggal kiáltott Huburnak:
“Hubur, saját árnyékom és hűséges papnőm, elégedett vagyok azzal, amit teremtettél, de ki fogja teljes győzelemre vezetni a Tizenegyet és ki hozza el áldozatként a fattyú istenek szétszakított lelkeit?”
Amikor Hubur hallotta a Káosz Sárkány kérdését, fekete mágiájával előhozta a hitvesét. Előhívta a Káosz hatalmas hercegét, a háború urát, Kingut. Tiamat trónja előtt magasztalta Kingut. És Tiamat nevében Hubur Kingut választotta a sereg vezetésére.

Ma nagyon fontos nap van

Ismét eltelt egy év és valakinek megint születésnapja van. Szerintem méltó rá, hogy megünnepeljük mindannyian.

A Dissection lassan 9 éve elhunyt énekese és alapítója ma lenne kereken 40 éves.
Ezzel a poszttal és hatalmas káoszviharral kívánok NEKI boldog fekete születésnapot.
Éljen a Káosz, éljen a Sötét Láng, éljenek a jötunok, éljen a Dissection, éljen és uralkodjon RIETAS a Káosz földjén örökké!!!!!!

Soha nem felejtünk el!!!!

Egy Sötét Láng kereső Naplója (részlet)

“Bevezető

Minden Sátánistának kell egy saját könyv, amely a személyes bensőjéből fakad, ami csak az övé.
Megtagadom, hogy minden – a sátánizmussal egyetértő – lélek egyetlen könyvből tanuljon és fejlessze magát, mert az nem lenne különb, mint a keresztények bibliaolvasó órái. Senki írását nem szólom le, akár sátánista az illető, akár nem, mert minden műből lehet fejlődni és felvenni ezt azt, amit éppen akarsz és a kis mozaikdarabkákat kedved szerint rakosgathatod össze, nem pedig egy csordával vonulva és zokszó nélkül elfogadva annak tanításait, bármilyen ostobaságok vagy ellentmondóak is legyenek azok. Ez a fajta szolgai viselkedésmód roppantmód elítélendő egy valódi Sátánista számára. Az a lényeg, hogy meglegyen a saját „mitológiád”, ezért NEM IS AKAROM, hogy szó szerint kövesd ezt az írást, már ha a kezedbe akad valaha is 😀
Megtagadom azt is, hogy a sátánizmus tanulható, éppúgy elsajátítható, mint mondjuk egy idegen nyelv. Ez természetesen hazugság. Sátánistának csak SZÜLETHETSZ (ez olyan akár egy nemzetiség, hiába költözöl el a föld túlsó felére, akkor is az vagy, aki voltál.), tehát életed első másodpercének kezdetén megkapod a lelkeddel és a személyiségeddel együtt.
A Sötét Láng (Dark or Black Flame – nem keverendő össze egy híres regényfolyam 4. részének címével!) – ahogy én hívom – ott van, hogy benned égjen még tested látszólagos pusztulása ellenére is. A Sötét Láng halhatatlan. Ott van a lelkedben, az elmédben, az agyadban, az egész szervezetedben, teljesen szétterjed benned, anélkül, hogy erőszakkal birtokolna vagy szándékoddal ellentétes célokra kényszerítene. Már itt és most elfelejtheted a kereszténység és a többi hasonszőrű vallás ördögi kísértésről szóló tanításait.
A hittérítés egy Sátánista számára lehetetlen és értelmetlen küldetés. Ha igaz Sátánista vagy, soha nem térítesz, soha nem próbálsz meg senkit se rávenni arra, hogy legyen ő is olyan, mint te. Egy Sátánista elítéli a keresztelés vagy bármilyen avatás bármilyen formáját és lenéző sajnálattal veszi tudomásul az olyan emberek tetteit, akik egy „külső erő által vezérelve” ki akarják vezetni az embereket a „sötétségből”. Ez a „sötétség” számukra szellemi sötétséget jelent, s nem más, mint a „Gonosz” műve. Olyan hihetetlenül ostoba, kétpólusú világ ez, ahol ezek az emberek csak a fehér és fekete színt ismerik, az árnyalatokat viszont nem. Talán nem jöttek rá, hogy léteznek ezek is :), valamint arra sem, hogy semmi se eredendően tökéletes jó vagy gonosz. Jó példa erre a Jin és Jang szimbóluma, amely azt szimbolizálja, hogy mindkét erőben megtalálható a másik erőnek egy darabkája, tehát eleve nem tiszta semmi.
Egy Sátánista nem ismer csak fehéret vagy csak feketét. Mindenki tudja, hogy mi a fehér és mi a fekete. Mindegyik színekből áll össze, csak annyi a különbség, hogy a fehér minden fényt visszaver, a fekete meg elnyel. A CÉL az igazán fontos.
Ebből következik, hogy egy igaz Sátánista nem hisz olyan levegőből kapott hazugságokban, mint a fehér mágia/fekete mágia. Megérti, hogy a MÁGIA maga egy SEMLEGES erő, amely ahhoz szükséges, hogy sokkal nagyobb és eredményesebb célt érjen el vele, amely célt normál esetben és eszközökkel képtelen lenne. Ez az EGO valódi kiteljesítése, a Sátánista LEGFŐBB célja.
A Sátánizmus nemtől, nemzetiségtől, bőrszíntől, rád erőltetett világnézettől függetlenül szólhat emberekhez, bárkihez, de mégsem szól(hat) mindenkihez. Nem kirekesztő abban a tekintetben, hogy nincsenek „kiválasztott” népek, akár a zsidó vallásban, nem számít a külsőd, az iskolai végzettséged, semmi. Ahogy sok vallást, a jobb kéz útját járóknak fel lehet venni, a Sátánizmust semmiképp. A Sátánizmus saját maga talál rá az emberre, mint valami erő, s ő maga is választja ki a számára alkalmas egyént. Akit meg elkerül, az nyilván nem lesz soha Sátánista”